Wat is de waarde van de piano of vleugel?

Voor het taxeren van een piano of vleugel kunt u ook terecht bij Versteeg piano- en vleugeltechniek.

Bij een taxatie wordt het gehele instrument grondig bekeken. Zowel de technische staat als de klank wordt in kaart gebracht. Mechaniek, zangbodem, kammen, stemblok besnaring, et cetera worden tot op de kleinste details bestudeerd.
Uiteindelijk vindt u in een taxatierapport het wel en wee van het instrument. Een “waarde” wordt toegekend aan de piano of vleugel.

Belangrijk hierbij is wat er met “waarde” bedoeld wordt. Er is wezenlijk verschil tussen handelswaarde, dagwaarde, onderhandse verkoopwaarde, veilingwaarde, verzekeringswaarde en emotionele waarde. De emotionele waarde is geheel persoonlijk en niet relevant voor een taxatie en wordt bij de taxatie buiten beschouwing gelaten.

Ook een bekend fenomeen is de zogenaamde antiekwaarde. De uitdrukking “wat een gek ervoor geeft” zegt meestal genoeg. Oud kan een piano of vleugel worden, maar van antiek is vrijwel nooit sprake.
Ook de muzikale waarde is belangrijk. Kan op het instrument normaal piano gespeeld worden? Reageert een mechaniek voldoende om gecontroleerd pianissimo, fortissimo of een triller te spelen? Is de toonhoogte correct zodat samenspel met een ander instrument mogelijk is? Geluid produceren is niet moeilijk, maar daarmee heb je nog geen piano of vleugel geschikt voor pianospel.

In het algemeen kan worden gesteld dat een piano of vleugel gemiddeld zo’n 60 jaar muzikaal meegaat. Het aftakelingsproces gaat rond deze leeftijd bijzonder snel. De klank van de piano of vleugel wordt er met de jaren niet mooier op.

Revisie, reparatie of restauratie verlengt de levensduur maar voorkomt het aftakelingsproces meestal niet omdat in veel gevallen voor een deelreparatie of -restauratie wordt gekozen. Het spieën van een zangbodem valt hier ook onder.
Tenzij men besluit om een piano of vleugel compleet nieuw op te bouwen, te voorzien van een nieuw inwendige en een nieuwe zangbodem. Pas dan kan je spreken van het stoppen van dit aftakelingsproces.
Vrijwel een onhaalbaar iets, omdat nieuw produceren vaak goedkoper is dan éénmalig een compleet instrument herbouwen. Een investering die niet leidt tot waardevermeerdering en niet in verhouding staat tot de reële waarde van het instrument.
Helaas geldt dit ook voor deelreparaties. Ook hier stijgt de waarde van het instrument niet in verhouding tot de gemaakte reparatie- restauratiekosten. Vaak is er sprake van een revisie op emotionele basis. Dat is een persoonlijke keuze.

Het wel en wee van een piano of vleugel in kaart brengen bij aankoop van een gebruikt instrument, levert vaak geld op.
De desillusie is groot wanneer blijkt dat met de schitterende uitziende kast geen piano is gekocht. Maar een inwendig oud “barrel” waarmee pianospel ondoenlijk blijkt. Een taxatie biedt uitkomst.

Ook om de verzekeringswaarde te bepalen kunnen wij een taxatie uitvoeren. Voor de inboedelverzekering of bij schade aan het instrument.
Een uitgebreid taxatierapport biedt veel duidelijkheid bij de afhandeling van schadegevallen.
Indien gewenst kunnen wij het gehele traject, van schadevaststelling, transport, schadeherstel en -afhandeling voor u verzorgen. Een geruststellende gedachte.

  • Bemiddeling