nieuwe hamerkoppen, baskam opdek, besnaring, mensuurberekening, vervangen zangbodem, mechaniek ombouw, dempers, kastwerk, polyester, politoer, kleurbeitsen

Bij revisie ligt de nadruk op het nakijken en corrigeren van slijtage om te voorkomen dat er iets echt kapot gaat. Naarmate de piano of vleugel ouder wordt, gaat ondanks het regelmatig onderhoud als het stemmen en reguleren, de conditie van het instrument achteruit.

Piano’s en vleugels zijn mechanische instrumenten. Alles wat beweegt is aan slijtage onderhevig. De houten onderdelen zoals de zangbodem, de kammen, het stemblok enz. vertonen na verloop van tijd tekenen van ouderdom in de vorm van kleine scheurtjes. Door het veelvuldig gebruik slijten vilten en leren delen en neemt de de veerkracht van de mechaniekveertjes af.

Op korte termijn kan regelmatig onderhoud deze problemen opvangen. Echter gewoon onderhoud als het stemmen, reguleren en intoneren hebben een te beperkt effect wanneer de hamerkoppen te zeer zijn ingesleten of wanneer andere onderdelen van het mechaniek zo versleten zijn dat ze niet meer goed functioneren.

Gelukkig zijn de materialen waaruit de meeste piano’s en vleugels zijn opgebouwd zo duurzaam dat de slijtage zeer langzaam gaat. Soms geforceerd door bijvoorbeeld een hele droge winter.

Maar eens komt er een ogenblik dat u attent wordt gemaakt op een mankement aan het instrument. Vaak door bijgeluiden die u hoort tijdens het spelen of bijvoorbeeld door toetsen die blijven steken enz. Revisie biedt dan uitkomst om de mankementen op te vangen.

Soms wordt bij de herstelwerkzaamheden gekozen voor nieuwere technieken om een nog beter resultaat te behalen uit uw instrument.

Revisie verlengt de levensduur van het instrument aanzienlijk en zorgt dat u weer kunt genieten van een prachtige betrouwbare piano of vleugel.

  • Repareren
  • Reviseren
  • Restaureren